Futbol Sistemi

 

PROJE VE ÇALIŞMA / ÜNAL DURAN: KONU SPOR VE FUTBOL. Z.H.E.S ve F.A ÇALIŞMASI. ZİNCİR HALKASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ VE FUTBOLUN ALFABESİ ÇALIŞMASI. Proje Uygulama / 2017

YAZILARIN VE PROJENİN YENİLENME TARİHİ: 01.01.2020

 

BEDENİN AKIL İLE AKLIN BEDİN İLE BİRLEŞİMİ. ( Her şey akılda başlar beden ile birleşir.

Her ikisi ile bütünleşerek gerçek yetenek ve başarılı bir birey ortaya çıkar.

Etkenler %50 Akıl, %50 Beden dir. Bu etkenler sistem eğitiminin ve öğretiminin temel 2 bölümüdür.

FUTBOLUN TEMELİ EĞLENCEDİR: Eğlenceyi ortaya koyacak en başlıca etken iletişimdir. İletişim ise akıl ile beden uyumunun temeli olan aklın en başlıca görevidir.

FUTBOL DÜNYANIN EN ÇOKSEVİLEN SPORU VE OYUNUDUR. Tek fark ile, her şeyde olduğu gibi akıl yani bilgi  Sağlıklı bir beden, BUNLARI EN EYİ ŞEKİLDE YÖNETECEK yetenek ve beceri  zekâ gerekir.

Hayatta hep başaramadın ve kazanamadın diye, yine kazanamayacak veya başaramayacaksın diye bir şey yoktur. GERÇEK BAŞARI BEDENİN AKIL İLE AKLIN BEDİN İLE BİRLEŞİMİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAR. Ünal DURAN

PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ:14 / 05 / 2016 Tarihi ile ele alınmış olup 17 / 12 / 2017 devamında uzun bir çalışma sürecinden sonra, kamuoyuna, yani futbolcu adaylarına, antrenörlere, velilere topluma da sorularak, bilgiler fikirler alınarak bu projenin uygulanmasına karar verilmiştir.

Altta ayrıntılı olarak açıkladığımız ve ek evraklarda bu projenin açıklamalarını belirttiğimiz konunun özü şu şekildedir. Futbol sporumuzun gelişmesini sağlayacak yeniliklere çok acil ihtiyacımız olduğu görülmektedir. Son yıllarda gördüğümüz kadarıyla futbolcu ithal ederek neredeyse milyarlarca liramız yabancı futbolcular kanalı ile dışarıya gitmektedir. Bunun karşılığında ise aynı değerde herhangi bir dış kaynak ülkemize girmemektedir. Gerektiğinde bu gelir gider dengesini herkes bir şekilde rakamlarla daha net gözlemleyebileceklerdir. Kısaca acil olarak yeni sisteme ihtiyaç duymakta olduğumuz kaçınılmaz bir zaruri yet haline gelmiştir. Gerek yeterince yıldız adayı futbolcu yetiştiremememiz, gerekse yetiştirecek düzeyde ( arge ) eksikliği öncelikle yetiştireni yetiştiremediğimiz gibi, yetişen futbolcularımızın azlığı, ya da yetersizliği bizlere çok acil yeni bir sistem gereksinimi sonucunu doğurmuştur.

PROJEMİZ Uzun bir zaman önce bir çocuğumuzu örnek alarak, çeşitli çocuklarımızın örneklerini çoğaltarak ( zincir halkası düşüncesi ve futbolun alfabesi ) adlı çalışmayı ortaya çıkartmamıza sebep olmuştur. Gerek futbolcu adaylarımızla gerekse ailelerle gerekse futbol adamlarına yaptığımız tanıtımlarda bu projenin başarılı olacağı öngörüsü ortaya çıkmıştır. Bizlerde bu uğurda örnek bir futbol kulübü kurarak bu projeyi hayata geçirmeye çalışmaktayız. Bir dernek kurarak ardından kulüp statüsü kazanıp öncelikle futbolcu adaylarını yetiştirerek bu yola çıkmayı hedeflemekteyiz.

PROJENİN ZORLUĞU evet asıl zor olan kısım burada yatmaktadır. Ülkemizde bu tür inovasyon çalışmalarına destek ne yazık ki çok azdır belki de hiç yoktur denilebilir. Kulüp düzeyinde üst düzeyde hizmet veren kurumlar bu konuyu hep öteleyerek mevcut sistemi savunarak ileri gitmeyi tesis ya da alt yapı yoksunluğuna sığınarak aynı yerlerinde saymaktadırlar. Kısaca bu tür çalışmalara destek gerekmektedir. Bu destek bu tür örnekler ile çocuklarımıza ve genç futbolcu adaylarımıza, hatta şu an üst düzey futbol oynayan futbolcularımıza dahi fayda sağlayacaktır.

AÇIKLAMALAR: Ek belgelerde açıklamalar okunduğunda (zincir halkası düşüncesi ve futbolun alfabesi) sistemi ülkemize yenilik getireceği kanaati doğurabilecektir. Öncelikle sistemin bütününe, ya da bir şekilde pilot bir çalışma sağlandırılarak bu başarı ortaya koyulabilir. Akabinde ise ülkemize bir rol model uygulanarak öncelikle daha az futbol ithalatı sağlanmış olacağından öz sermayemiz ülkemizde kalacağı gibi, dünya futbol arenasında da daha iyi yerlere gelmiş olacağız.

Gerekli test ve çalışma şekilleri projenin bir bütünü olarak öncelikle derslerde öğretim olarak. Saha ve alanlarda ise uygulamalı eğitim olarak verilmektedir. Bu proje anlatımı ve çalışma şekli kamuoyuna sunulmak anlatılmak için hazırlanmıştır. Ayrıca her ders ve çalışma ( sinevizyon ) olarak PowerPoint dosyalama ile de hazırlanarak uygulama olarak sistem çalışılmaktadır. Eklerde 00…mevcuttur.

Altta 11 ana maddede anlatılsa da ciddi bir türk futbol ekolü olacak kitap olarak ta ciddi bir editoryal çalışma ile dünya futbol litaretörüne kazandırılabilir.

 

AKLIN BEDEN İLE BİRLEŞİMİ ( Z.H.E.S ) ve ( F.A ) YANİ ZİNCİR HALKASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ, FUTBOLUN ALFABESİ.

BİR BEDEN NASIL ÇALIŞIR? ÖNCE BU ŞEMADA BUNU GÖREREK SİSTEMİN ANLAYIŞINI ANLAMIŞ OLALIM.

AKLIN BEDEN İLE BİRLEŞİMİ: Bu açıklamayı iyi bir şekilde anlamak için alttaki şemayı inceleyerek bu sistemi anlamamız daha sağlıklı olacaktır.

BİR BEDEN NASIL ÇALIŞIR ÖNCE BU ŞEMADA BUNU GÖREREK SİSTEMİN ANLAYIŞINI ANLAMIŞ OLALIM. Bu sisteme göre> %50 akıl> %50 beden uyum içerisinde olması gerekir.

 %50 AKIL: Sağlık, Kişisellik, Davranış, Öğrenim, Anlam katma, Bedeni toplu olarak yönetme.

GEREKSİNİMLERİ: Kişisel tespit, öğretme, uygulama. Sonuç beden ile uyumunu sağlama.

 %50 BEDEN: Sağlık, Gerekli gıdalar ile beslenme, doğru ve akılcı eğitim ve öğretim. Sonuç Akıl ile uyumunu sağlama.

 Sağlıklı bir akıl sağlıklı bir bedeni oluşturur ise, aklın beden ile birleşimi meydana gelir. Bu birleşimi sporun bir dalı olan futbol ile uygulandığında ise Gerçekten sağlıklı bireyler yetişecektir.

Bu bireylere tek uygulanması gereken ise aklın beden ile birleşimi ( z.h.e.s ) ve ( f.a ) yani zincir halkası eğitim ve öğretim sistemi, futbolun alfabesi olacaktır. Eklerde 00…mevcuttur.

1-) Zincir halkası sporcuyu yeterli bir teste tabi tutarak eklerde mevcut olan 4 aşamalı seçmelerden geçirilen sporcu adaylarının tespit edilmesi ile başlamaktadır. Eklerde 00…mevcuttur.

 

2-) Seçilen sporcu ve futbolcu adayları yeterlilik seçimi sonrası sosyolojik ve psikolojik davranışlara bakılarak mülakat ve dosyalamayla tespit sonlanmış olunur. Eklerde 00…mevcuttur.

 

3-) Hazırlanan dosyalarda her türlü tespitler özenle çalışılarak öncelikle derslerde akıl yönlerine destek öğretimleri verilerek, yerinde çapa eğitimi uygulanarak derse öğretimin yanında eğitimde katılır. Eklerde 00…mevcuttur.

 

4-) Her bir futbolcu adayının her parçası ( resimde belirtildiği üzere z.h.e.s ve fa ne göre ) parça parça birleşmesi sağlanmaya çalışılır. Derslerde nasıl doğru öğrenilir? Derslerdeki davranışları notlar ile tutulur. Bu notların sahaya çıkıldığında ve alanda uygulanmasının önemi anlatılarak sisteme göre öğretimler verilir. Eklerde 00…mevcuttur.

 

5-) Dersler % 25 oranında 90 nabız ile çalışılarak sakinlik ve düşünmenin önemi çalışılarak, sahadaki 90 nabız üstünün kontrollü çalışması yapılır. Bu çalışma şekli derslerin ve sistemin en önemli parçasıdır.  Eklerde 00…mevcuttur.

 

6-) sahada ve alanda derslerin öğretisi planlı ve programlı olarak akla ve bedene uygun olarak çalışılır. Bu akıl ve beden uyumu her harekette uygulanılır. Eklerde 00…mevcuttur.

7-) Gerek antrenman gerekse FORNEL / İNFORNEL ısınma esneme kondisyon ve kültürfizik çalışmaları akla ve bedene uygun olarak öğretilerek, uygulamaları zincir halkasının bir parçası olarak kabul edildiğinden derste öğretildiği gibi sahada da bilgi ile uygulanılır. Eklerde 00…mevcuttur.

😎 Futbol bir spor olarak anlatılarak ( f.a ) yani futbolun alfabesi ( a sı ) koşu olarak öğretildiğinden sisteme göre 4 çeşit koşu şekli sürat derecesi ve yeri şekli olarak branşa uygun yani İNFORNEL olarak öğretilir ve uygulama sağlanılır. Eklerde 00…mevcuttur.

9-) Futbol temel teknikleri vs öncelikle temel ( ıfab ) ın 17 kuralı öğretilerek buna göre BİZİM Yani türk diline göre çevrilerek öncelikle derste öğretildiğinden, sahadada en hassas şekilde uygulamalı olarak öğretilir. Antrenman programı ve şekilleri Eklerde 00…mevcuttur.

10-) Sistemin kendi ön bildirim %50 akıl ile geri bildirim olarak verilerek, sahada öğretilmek yerine öğrenilmesi % 50 bedenle sağlanılır. Bunun çok önemli testi ve çalışması sisteme göre çok özel ve gizli tutularak ( ? ) bu çalışma gerek skora, gerek genel başarıya gerekse sonuca etki eden çok önemli bir sistemin parçasıdır. Eklerde 00…mevcuttur.

11-) AKLIN BEDEN İLE BİRLEŞİMİ ( Z.H.E.S ) ve ( F.A ) YANİ ZİNCİR HALKASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ, FUTBOLUN ALFABESİ. Her çalışması ile Türk sporcusuna göre ve sosyal ve kültürel bir dille hazırlandığından, öğrenilmesi ve uygulanması bizlere göre daha kolaydır. Ve yabancı bir antrenöre veya teknik direktöre yalnızca uygulamada gerek duymaktadır. Asıl olan akıl ve bedene yerleşmesi kolay olmasıdır. Eklerde 00…mevcuttur.

 

Not: bu 11 ana madde 100 lerce ek evraklar ile destek olarak bu sistem sahte egoya değil, kendimizi keşfetmemize özgüvenimizi tamamlayan ve eksik parçalarımızı bilgilerimizi birleştirmemizi sağlayan ciddi bir sistemdir. Bu çalışmaların geneli tümü Eklerde 00…mevcuttur.

LÜTFEN BU PROJEYE DESTEK VEREREK GEREK ÜLKEMİZ ÇOCUKLARINA GEREKSE FUTBOL GELECEĞİMİZE DESTEK OLMUŞ OLACAKSINIZ. SONUÇTA İSE BU SİSTEM GERÇEK TÜRK FOTBOL EKOLÜ OLARAK BAŞARIYI ORTAYA KOYACAKTIR. Ünal duran

 

KONU: HAYATINIZI, İŞİNİZİ, DÜŞÜNCENİZİ, EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN.

ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ: AZAR AZAR BİLMEK, YA DA PARÇA PARÇA BİLEREK YAPMAK YANILGISINA BİR ÖRNEK. PARÇA PARÇA BİLGİLERİMİZİN EKSİKLİĞİNİ TAMAMLAYARAK DOĞRU VE BÜTÜNCÜL BİR TAM OLUŞTURMANIN ANLATIMI

Bir konuda değil her konuda kullanılabilecek bir düşünceden bahsediyorum. Özellikle ülkemizde nedense herkes çok şey biliyor lakin azar azar ve parça parça bilindiğinden, birçok iştigal konusunda tam anlamıyla bilmek bir yana, o bilgiler de tam olarak ifa edilemiyor. Eksik ve yarım bilerek eksik ve yarım olarak yapılmaya çalışıldığından, hiç bir konuda yeterli bir eğitim ve yeterli bir öğretimden de yaralanamıyoruz.

Bu çalışmayı hangi işe ya da hangi uğraşa uygularsak uygulayalım, o konuyu analiz edip çalıştığımızda gerçek üretim ve gerçek başarıya ulaşmamız daha da mümkün olacaktır.

 

BİR ÖRNEK VERDİĞİMİZDE ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ: örnek futbol Her bir futbolcunun eksiklerinin farkına vararak hayatının oynadığı futbolun eksik yanlarını tespit ederek tamamlayıcı bir çalışma ile tam anlamıyla bir yeteneğin ortaya çıkması çalışması olarak adlandırabiliriz.

Futbolcu adaylarını bir tespitten geçirerek öncelikle her hareketi bir zincir halkasına benzeterek, her bir hareketi bir teknik ya da bilgi beceri olarak gözlemleyerek, o teknik ve hareketi biri birine bağlamaya çalışmamız gereken zincir halkaları olarak varsayabiliriz. Her bir hareket ya da tekniğin üzerinde çalışarak bir parça gibi görüp o parçayı da birbirine bağladığımız halkalar olarak çalışabiliriz. Tespit ettiğimiz hareket ya da tekniklerin hatalarını ortadan kaldırarak zincir halkasını tamamlayabiliriz. Bu tamamlama aslında eksikliklerimiz inde tamamlanması olarak sonuçlandırmış oluruz.

ZİNCİR HALKASI BİZLERİN EKSİKLERİMİZİN BENZETMESİDİR. Asıl sorun eksiklikleri tespit ederek bu eksiklikleri ortadan kaldırabilmek olmalıdır. Ortadan kaldırabilmek ise her bir sorunu hatayı ciddi bir çalışma ile tespit edip üzerinde çalışarak hatasız duruma getirmektir.

Evet, her bir kopuk zincir halkası bir hata, ya da eksik, her bir birleşen halka ise hataları ortadan kaldırılmış ve başarılmış bütünlerdir.

Hangi konu olursa olsun bu teknik ile doğru tespit çalışması yapıla bilinir, bulunan hatalar ortadan kaldırılarak gerçek başarı daha akılcı olarak elde edilebilecektir.

ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ: örnek futbol Her bir futbolcunun eksiklerinin farkına vararak hayatının oynadığı futbolun eksik yanlarını tespit ederek tamamlayıcı bir çalışma ile tam anlamıyla bir yeteneğin ortaya çıkması çalışması olarak adlandırabiliriz.

ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ: örnek ticaret Her bir ticari faaliyetin eksiklerinin farkına vararak o eksikleri ortadan kaldıracak çözümler üreterek, bu çözümleri bir halkaya benzeterek ortadan kaldırmayı da bütün zincir halkaları olarak görebiliriz.

ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ: örnek yaşam Hayat dediğimizde kopuk zincir halkalarına benzetilebilir. Her bir yaşam tecrübesi bir halka her halka biri birini tamamlayan yaşanmışlıklar olarak ta görebiliriz. Eksiklerinin farkına vararak hayatının oynadığı futbolun eksik yanlarını tespit ederek tamamlayıcı bir çalışma ile tam anlamıyla bir yeteneğin ortaya çıkması çalışması olarak adlandırabiliriz.

ÖRNEK TABLO GÖRSEL OLARAK AŞAĞIDA RESMEDİLMİŞTİR.

AZAR AZAR BİLMEK, YADA PARÇA PARÇA BİLEREK YAPMAK YANILGISINA BİR ÖRNEK.

PARÇA PARÇA BİLGİLERİMİZİN EKSİKLİĞİNİ TAMAMLAYARAK DOĞRU VE BÜTÜNCÜL BİR TAM OLUŞTURMANIN ANLATIMI ZİNCİR HALKASI DÜŞÜNCESİ Ünal duran

EKSİK VE YARIMLARDAN BİRLEŞMİŞ BÜTÜN PARÇALAR. HAYATIN EKSİKLERİN TAMI, BİR İŞİN BİR KONUNUN TAMI, HERŞEYİN BÜTÜNÜ VE SONUCU.

SİSTEME GEÇİŞ ANLATIMI:> Her ne konusu olursa olsun, hangi dal, hangi iş, hangi görüş, hangi sistem. O ülkenin ve insanlarının zekâ düzeyi, bakış açıları eğitim ve öğretim düzeyleri. O coğrafyanın ve insanlarının tümünü çok iyi tanımak ve anlamak, onların dilinden onların yeteneklerinin farkına varıp o insanlara göre eğitim ve öğretim verilmesi gerekmektedir.

Bakın bir örnek vererek bu sistemin ne kadar önemli ve farklı bir tarafı olduğunu daha iyi anlamış olacağız.

BİR OBJE YA DA ÇAPA (Psikolojik olarak bir konuyu akılda tutmamızı sağlayan obje ya da görsel imaj )  İLE ÖRNEKLEYELİM:

Bu örnek obje bir telefon olsun, telefonu ve işleyişini düşünelim. Akıllı diye adlandırılan ve 3 çeşit işletim sistemi ile çalışabildiğini var sayalım. ( android – ios -Windows ) her bir telefon yazılımı bir sistem program yazılımıdır. Bu yazılımlar belirli donanımda çalışabilmektedir. Kısaca her bir yazılım bir donanıma uygundur ve başka donanımda kendi olmayan program ve yazılım çalışmamaktadır. Donanımı beden olarak kabul etiğimizde o beden donanımları eksiksiz çalışması gerekmektedir. Çalışan bu donanımları beden olarak ve %50 oranında değer sayarsak. Geri kalan %50 değeri ise işletim sistemi olarak donanıma uygun yazılım olarak ta örnek verebiliriz.

KISACA AÇIKLARSAK: Her beden bir sistem ile eğitildiğinde ve yeterli ve uygun bilgiler ile yüklendiğinde sorunsuz bir kişilik elde edilmiş olacaktır. Bu kişiliğe ise sağlıklı beden ile birleşerek tam olmayı sağlayacak sistemimiz örneklediğimizde. AKLIN BEDEN İLE BİRLEŞİMİ ( Z.H.E.S ) ve ( F.A ) YANİ ZİNCİR HALKASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ, FUTBOLUN ALFABESİ. Ortaya çıkmış olacaktır.

GERİYE KALAN İSE bu anlatılan örnekleme ile doğru bedene doğru gıdalar, sağlıklı bir bedene ise doğru bilgiler ile aklın beden ile birleşimini ortaya koyarak gerçekten başarılı bireyler ortaya çıkmış olacaktır. Unutmayalım başarı yere mekâna eğitim ortamına ve gölgeye ve ülkeye göre değişmektedir. Ülkemiz TC. Türkiye cumhuriyeti ve ülkemiz sporcu ve futbolcu adaylarının sistemi ise bizim dilimizden bizim anlayışımıza bağlı olarak bu eğitim ve öğretim sistemi ülkemiz futbolundaki ismi: ZİNCİRHALKASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ, FUTBOLUN ALFABESİ, SİSTEMİDİR.

Saygılarımla Ünal duran(YAZININ YENİLENME TARİHİ: 01.01.2020  )